» Archief college Bernard Wientjes

Bernard Wientjes - 31 maart 2014

De economie krabbelt weer een beetje op. En dus kunnen we kijken hoe ons bedrijfsleven uit de crisis is gekomen. Sterker of juist verzwakt?

Bernard Wientjes gaf in dit college onder andere antwoord op de vraag hoe ons bedrijfsleven er in internationaal perspectief voorstaat. Ook vertelde hij wat de kansen en de moeilijkheden zijn voor het Nederlands bedrijfsleven in de toekomst.

Wientjes is voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW en vice-voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER). Onlangs werd hij in de Volkskrant voor de vierde maal uitgeroepen tot 'de invloedrijkste Nederlander'.