Archief - FUTUR: minister Plasterk

FUTUR: minister Plasterk

Hoe ziet minister Plasterk de toekomst van het bestuur in ons land? In hoeverre zet decentralisatie door en zal er door de verschillende bestuurslagen moeten worden samengewerkt?

In een mini-Haagsch College gaf de minister van Binnenlandse Zaken zijn visie hier op.

Vervolgens ging de minister in gesprek met zaal. Wat voor soort leiderschap is er in de toekomst nodig? Hoe belangrijk is verjonging voor de overheid? En zal er op lokaal en nationaal niveau steeds meer gebruik worden gemaakt van referenda?

Ook konden er vragen worden gesteld over terrorismebestrijding waar de minister, verantwoordelijk over de inlichtingendienst AIVD, ook mee te maken heeft.

En natuurlijk was er gelegenheid te praten over het leven als minister. Het kon allemaal tijdens Futur Ontmoet… minister Ronald Plasterk.

Eerder waren Dick Schoof en Kim Putters gast tijdens een Futur Ontmoet.. avond. Deze derde avond is in samenwerking met Berenschot.

Foto's: Michelle Zandbergen.