Archief - Masterclass Europese Samenwerking

Masterclass Europese Samenwerking

Den Haag en Brussel: het is niet altijd een gelukkig huwelijk. Europese regelgeving overvalt de Tweede Kamer nog wel eens. En andersom. Kan dat niet anders?

In samenwerking met het Europees Parlement organiseert Nieuwspoort daarom een masterclass voor Kamerleden, fractiemedewerkers en andere Kamerbewoners. Hoe kan de Tweede en Eerste Kamer effectief Brusselse regels vormgeven?

Hands-on en gericht op het dagelijkse praktijk informeert deze masterclass deelnemers over de mogelijkheden Europese regels te beïnvloeden. Welke obstakels staan in de weg? En hoe kan beter samengewerkt worden met het Europees Parlement? Of moet de Kamer zich enkel richten op het stemgedrag de ministers in Brussel?

Concrete casussen staan tijdens de masterclass centraal. Wat ging goed en waar bleven kansen liggen? Met lessen waar elke Kamerbewoner iets aan heeft kan in het vervolg beter worden geanticipeerd op Brusselse regels.

Hoogleraar Europees recht Jaap de Zwaan legt in een mini-college uit hoe de Tweede Kamer Europese regels kan beïnvloeden. Met Europarlementariërs Paul Tang en Cora van Nieuwenhuizen praten we hoe de parlementen samen kunnen optrekken.

Presentator: Jan Postma.